ATEX

ATEX-certificering

ATEX-certificering geeft aan dat het product voldoet aan de eisen voor gebruik in potentieel explosieve of ontvlambare atmosferen.

Het acroniem staat voor ATmosphèresen EXplosives.

Het valt onder twee door de Europese Unie uitgevaardigde normen: 2014/34/EU en 99/92/EG betreffende de reglementering van apparaten en de veiligheid van werknemers op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

ATEX-normen classificeren producten volgens het soort omgeving waarin ze kunnen worden toegepast en het gevaar van de omgeving.

De hoofdindeling in groepen is als volgt.

  • Groep I: gebruik in mijnen.
  • Groep II: gebruik aan de oppervlakte.

De groepen zijn op hun beurt onderverdeeld in Categorieën naar gelang van het door het product geboden beschermingsniveau en in Zones naar gelang van de frequentie en de duur van de blootstelling aan brandbare stoffen, alsmede naar gelang van de samenstelling van de omgeving die door ontploffingsgevaar kan worden getroffen, zoals: Gassen, Stof, Vezels enz.

Een ander indelingscriterium is de temperatuur waarbij het onderdeel wordt gebruikt, waarvoor de temperatuurklassen T1 tot en met T6 zijn gedefinieerd.

De producten ondergaan strenge weerstands-, impact- en temperatuurtests om hun ATEX-klasse te bepalen.